Galerie českého vína Kuks

Vinotéka u sv.Mikuláše

Vinotéka u sv. Mikuláše
 

"Vinotéka u sv. Mikuláše" nabízí v prostředí historických místností s klenutými stropy s příjemným
interiérem přibližně 180 druhů vín především české a moravské provenience a další vína z vybraných oblastí
Evropy. Dále nabízí prodej kvalitních a finančně dostupných vín sudových z nerezového stáčecího zařízení.
Provozovatelé této prodejny sázejí především na kulturu prodeje a zaručenou kvalitu prodávaných vín a otevřeně
se hlásí k programovému prohlášení Asociace vinoték ČR.
Do budoucnosti vinotéka připravuje pro milovníky dobrého vína pravidelné degustační dny s ochutnávkou vín
jednotlivých vinařských oblastí spojených s kulturním programem. Zváni jsou všichni lidé dobrého srdce,
případně Ti, kteří své srdce potěšit potřebují.

V historické části města Jaroměře byla dne 9.6.1999 slavnostně otevřena specializovaná prodejna vínem,
"Vinotéka u sv. Mikuláše". Slavnostního otevření se zůčastnilo mnoho známých osobností nejen jaroměřského života.
Mezi nejvýznamnější hosty patřil velký vinařský odborník prof. Vilém Kraus z moravské Lednice, autor mnoha
odborných článků a knih, dále Mgr. Milan Veber, president Asociace vinoték ČR, starostka města Jaroměře
ing. Jiřina Jelínková (mimochodem absolventka Vysoké školy zemědělské v Lednici na Moravě u prof. V. Krause)
a jaroměřský děkan, Páter Jiří Černý. Ten ve svém projevu spojil filozofii a užívání vína, které prolíná celou
historií lidstva, s dnešní dobou. Vinotéce s názvem patrona celé Jaroměře a chrámu sv. Mikuláše požehnal a popřál
jí mnoho křesťanské lásky.

Poté následovala hlavní část programu, degustace 16 druhů tuzemských vín spojená s odbornou přednáškou
prof. Viléma Krause. Pan profesor při ochutnávkách vín názorně dokumentoval kvality, přednosti i nedostatky
jednotlivých vzorků a pokusil se přítomným alespoň zčásti přiblížit vinařskou terminologii.
Úměrně s počtem přechutnaných skleniček se začal vytrácet počáteční ostych hostů a pan profesor Kraus musel
čelit mnoha dotazům. V uvolněné atmosféře se diskutovalo o věcech s vínem spojených, samozřejmě i o pozitivním
působení vína na duševní a fyzické zdraví člověka.

Na závěr slavnostního odpoledne zazněl koncert tří hudebníků z místního gymnázia.

V Jaroměři 25.6.1999              Stanislav Rudolfský

© 2008 Všechna práva vyhrazena. ZamekKuks.cz

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode