Galerie českého vína Kuks

Vinohrad ,, Nad zámkem''

Vinohrad "Nad zámkem"
Vinařská obec Kuks, viniční trať "Nad zámkem", registrační č. 677019/0001

 


V dubnu r.2005 se povedlo znovuobnovit vinohrad v Kuksu.
Na opukovém podloží jsou vysazeny keře tradičních burgundských odrůd - Rulandské bílé, šedé a modré.
Keře jsou vysazeny ve sponu 1x1m a budou pěstovány po vzoru našich dědů "na hlavu". Je s tím spojeno
mnohem více práce, sklizeň je také menší, ale mělo by se to vrátit ve větší vyzrálosti a mineralitě hroznů.
A o to nám jde především - nikoli kvantita, ale jedinečnost a kvalita.

Tramín bílý na Kuksu.
K téměř třem tisícům keřů burgundských odrůd, vysazených na jaře loňského roku, přibylo v roce letošním sedmset
keřů zapomenuté odrůdy našich dědů Tramínu bílého s krásným názvem Brynč.
Vznik tomuto počinu dal podnět p.prof.Kraus, který je mimo jiné i velkým propagátorem původních ( autochtonních ),
dnes již téměř zapomenutých odrůd révy vinné. Sazenice zase obstaral vnuk p.profesora, Vilém Kraus z Mělníka.
Tak tedy perla vrcholného českého baroka, Zámek a Hospital Kuks, má znovuobnoven vinohrad. A my všichni se můžeme
těšit na rok příští, kdy vydá své první plody a bude se sklízet panenská úroda. 
 
Slavnostní svěcení vinohradu v Kuksu

Perla vrcholného českého baroka, Hospital a Zámek Kuks, dostala novou dominantu - vinohrad.
Vysvěcení znovuobnoveného vinohradu se uskutečnilo dne 28.dubna 2005 arcivikářem Mons. Sochou - tajemníkem
Královéhradecké diecéze.

Téměř stovka milovníků vína včetně mnoha význačných osobností politického a kulturního života regionu se
sešla přímo na vinohradu, aby se zůčastnila této překrásné akce. Mnozí si vlastnoručně vysadili "svůj" keř
révy vinné. Poté následovala prohlídka Hospitalu a v kostele Nejsvětější Trojice vystoupení
violloncellistky Petry Čadové.

Tři Preludia z Bachových violoncellových suit symbolizovaly tři formy péče o vznikající kukský vinohrad:
Nápad, Vůli a Starostlivost. Vinohrad tak bude staronovou spojnicí světského a duchovního břehu bývalých
lázní od vinohradu k hospitálnímu trojičnému kostelu. Vždyť nový papež Benedikt XVI. také přirovnal své
budoucí působení v úřadě k práci na "vinici Páně".

Celé odpoledne bylo zakončeno ochutnávkou vín v Galerii českých vín v hospitálním sklepení ( tato Galerie
je součástí vznikajícího seskupení Vinařských informačních center, na kterém se podílí Vinařský fond ). O
současném stavu vinařství v naší republice zasvěceně promluvil Jiří Čábelka, Generální ředitel Českých vinařských
závodů, místopředseda Cechu českých vinařů a zároveň místopředseda Svazu vinařů ČR.

"Na necelém půlhektaru vinohradu jsme vysadili po tisíci keřích třech burgundských odrůd - Rulandské bílé,
šedé a modré", řekl nám p.Lukáš Rudolfský, který se nejvíce přičinil o vznik vinohradu. "Je zde třicet
centimetrů sprašové půdy a pod ní opuka. Domníváme se, že právě burgundské odrůdy pěstované "na hlavu"
tady budou dávat kvalitní hrozny. A snad si nového vinohradu povšimne i Královéhradecký hejtman, kterého
jsme tímto počinem přiřadili k nemnoha ostatním "vinorodým" hejtmanům.

© 2008 Všechna práva vyhrazena. ZamekKuks.cz

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode